dentegre@dentegremedikal.com 0542 664 34 42 / 0216 469 00 11
Dentegre Medikal

Colla Guide

Collaguide, hem yönlendirilmiş doku rejenerasyonu hem de yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu için kimyasal çapraz bağlama yapılmadan üretilmektedir. Sığırlardan elde edilen Tip 1 kollajenden oluşur.

ÖZELLİKLER VE FAYDALARI
-Röntgen görüntü kontrolünde radyo opak görüntü elde edilir.
-Esnek ve bükülebilir olduğu için elle şekillendirme çok kolay, hidrate olduğunda kesilmesi ve gerektiğinde sutur veya pin ile fiske edilmesi de kolaydır.
-Emilebilir olduğu için tekrar çıkartmak için ikinci cerrahiye gerek yok. Bariyer rezorbe olurken, fibroblast infiltrasyone ve hüceresel ataçman oluşturmaya olanak sağlar.
-GBR ve implantlarla birlikte kullanımı
-Derhal implantasyonda yerleştirilen implantların etrafında ogmentasyon için
-Daha sonra implantasyon için lokalize kret ogmentasyonu için
-Protetik tedavi amacıyla alveoler kret rekonstruksiyon için
-Gömük diş, kök rezeksiyonu ve kist operasyonu sonrası
-Çekilme defektlerinde yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu için
-Periodontal defektlerde yönlendirilmiş doku rejenerasyonu için
CodeSizeQuantity
600014115x20 mm1
600014220x30 mm1
600014330x40 mm1